66/1999 (VIII.13) FVM rendelet Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.