253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK