253/1997 (XII.20) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről - OTÉK

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.