439/2013. (XI.20.) Kormány rendelet Műemléki szakértői tevékenységről

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabálykereso oldalról , a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.