244/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

Hatályos: 2007.01.01.-2014.01.01.