1997. LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.