76/2009 (IV.8.) Kormány rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.