24/2009 (IX.30.) NFGM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről