24/2009 (IX.30.) NFGM rendelet A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.