191/2009 (IX.15.) Kormány rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.