8/2002 (III. 8) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.