15/2005 (IV. 6.) NKÖM rendelet A budaörsi repülőtér műemlékké nyilvánításáról

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.