51/2005 (III. 24.) Kormány rendelet A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.