34/2002 (IV. 27) FVM rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól

Hatályos: 2002.05.05. - 2006.07.01.