159/1997 (IX. 26) Kormány rendelet Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól

Hatályos: 1997.10.04 - 2006.07.01