31/2007 (II. 28.) Kormány rendelet A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.