48/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról

Hatályos: 1998.01.01. - 2008.01.01