45/1997 (XII.29) KTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről

Hatályos: 1998.01.01 - 2008.01.01