157/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól

Hatályos: 1997.10.04 - 2006.07.01