158/1997 (IX.26) Kormány rendelet Az építési műszaki ellenőri tevékenységről

Hatályos: 1997.10.04 - 2008.01.01