284/2007 (X.29) Kormány rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.