245/2006 (XII.5) Kormány rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.