343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről