343/2006 (XII.23) Kormány rendelet Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.