252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.