252/2006 (XII.7) Kormány rendelet A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról