2/2005 (I.11) Kormány rendelet Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

 

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.