7/2006 (V.24) TNM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.