181/2003 (XI.5) Kormány rendelet A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

 

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.