45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelete Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.