2003. XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről

 

Letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.