Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 1/318-2444 Fax: 1/338-2775
  e-mail: bek@t-online.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
S. Zlamál Ilona
okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök
okleveles építészmérnök
Levelezési cím: 1028 Budapest, Kertváros u. 51.
Lakcím: 1028 Budapest, Kertváros u. 51.
Telefon: 06-1-397-1775
E-mail cím: artandarch@freemail.hu
Kamarai státusz: tag
Szakmai cím: -   ()
Tervezői jogosultság: É/1 01-1808   (vezető tervező)  aktív  2019-06-12
TR 01-1808    aktív  
TT/1 01-1808   (vezető tervező)  aktív  2021-06-22
Szakértői jogosultság: SZÉSZ 01-1808  aktív  2019-06-12
Önéletrajz:

Tanulmányok

 • Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar - 1970
 • Városépítési-városgazdasági szakmérnök - 1978
 • MÉSZ Mesteriskola V. ciklus - 1978 -1980
 • MUT – BME Urbanisztikai tanfolyam - 1984-1986


Szakmai területek

 • Terület- és településrendezés
 • Építészet
 • Belsőépítészet
 • Oktatói tevékenység: BME Városépítési Tanszék: 8 év gyakorlati oktatói tevékenység meghívott külső korrektorként - 1973-1981


Szakmai tevékenység

 • 42 országos tervpályázaton eredményes szereplés
 • Országos tervpályázatok zsűrijében MÉSZ, MUT delegáltként bíráló bizottsági tagság
 • Kamarai Biztosi Funkció Bp. XVIII. kerületében a Budapesti Építész Kamara felkérésére /1997-óta folyamatosan/
 • Településrendezési tanácsadói tevékenység – városrendezési művezetés Nagykanizsa, Keszthely városokban több éven keresztül folyamatosan
 • Szakértői tevékenység


Szakmai jogosultságok

 • É1 építész vezető tervező
 • TR1 vezető területrendező tervező
 • TT1 vezető településrendező tervező
 • SZÉSZ1 építészet szakértő


Díjak

 • Diplomadíj - 1970
 • Egyetemisták a Fővárosért, Főváros az egyetemistákért: bronzplakett- kitüntetés - 1970
 • Vállalati Nívódíj: Sopron városfal rehabilitáció koncepció terve munkáért - 1987
 • „Az év tetője” kitüntetés a Nagykőrösi Kórház épületéért - 1995


Jelentősebb munkák

Területrendezés, térségi fejlesztés

 • Nagykanizsa településcsoport településfejlesztési koncepció - 1978
  A város és 11 városkörnyéki települése területére kiterjedő fejlesztési, majd rendezési koncepció, településszerkezeti terv, majd szabályozási tervek
 • Sopron 84.sz. főút elkerülő szakasza nyomvonalainak a térségfejlesztés és a településfejlesztés szempontjainak figyelembe vételével történő kiértékelése a települési szöveten áthaladó szakasz építészeti rendezésével /számítógépes látványtervekkel/
 • Keszthely településcsoport településfejlesztési koncepció - 1981
  A város és 9 városkörnyéki települése a Balaton-parti településláncolattal – Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök - térségi összefüggésrendszerére alapozott általános rendezési terve a teljes településcsoport területfelhasználási és településszerkezeti tervével, valamint az egyes települések, s a külterületek szabályozási terveivel
 • Keszthely 71 sz. főút települést elkerülő szakaszának nyomvonal-pontosítását előkészítő tanulmányterv a térségi felértékelés szempontrendszerén, valamint a tájkarakter megtarthatóságának prioritásán alapulva - 1991
 • Nagykanizsa 7 sz. főút elkerülő szakaszának – közigazgatási területen belül – térségfelértékelő hatásait kidolgozó tanulmányterv a vállalkozás-vonzás lehetőségeinek feltárása, illetve a közlekedésfejlesztési koncepciónak a közigazgatási terület településszerkezeti tervébe illesztése céljából - 1991
 • Keszthely és Hévíz közötti területek idegenforgalmi célú hasznosítása tanulmányterv, majd rendezési terv - 1995
 • Bodrogköz ár-, belvízveszéllyel érintett 4 szomszédos települése fejlesztési stratégiája, kistérségi fejlesztési koncepciója, az idegenforgalmi lehetőségek, latens potenciálok mobilizálása, az önfejlődés stratégiája alapelvén - 2001.


Általános rendezési tervek, településszerkezeti és szabályozási tervek

 • Nagykanizsa - 1978, 1987, 1996
 • Sopron - 1979, 1989
 • Biharkeresztes, Ártánd - 1988
 • Keszthely - 1981,1993
 • Sombathely Településrendezési Terve /térinformatikai módszerrel/ - 1998.-2001.
 • 4 Bodrogközi település - 2001
 • Tiszanána - 2001
 • Kecskemét településrendezési terve, Településszerkezeti terv, Szabályozási terv - 2002-2005
 • Budapest, XII. ker. Észak- és Dél-hegyvidék KVSZ és KSZT - 2005.


Részletes rendezési tervek, szabályozási tervek

 • Szolnok: Északi városrész - 1970
 • Keszthely: Hajóállomás és halászcsárda közötti terület - 1982
  Déli part-menti területek - 1984
  Kertváros melletti területek - 1996
  Szegfű utca – lakópark - 1997
  Keszthely és Hévíz közötti külterületek - 1998
 • Nagykanizsa: Észak-nyugati városrész - 1985
  Észak-keleti városrész
  Dél-keleti városrész – lakópark - 1996
  Temető - 1996
  Laktanya-hasznosítási tanulmánytervek, logisztikai központ - 1997
 • Budapest: II. ker. Hidegkúti út – Szabadság u. – Községház u. - 1990
  II. ker. Máriaremetei út – Széchenyi u.– Kenyérmező u. - 1992
  III. ker. Kiscelli kastély környéke - 1991
  III. ker. Mikovinyi út – KBFI tömbje - 1991
  XIII: ker. Váci út – Dráva utca tömbje - 1993
 • Sopron: Sopronbánfalva városrész - 1985
  Pócsi út és környéke - 1986
  Nyugati külterületek – bevásárlóközpont - 1990
  Újteleki utca tömbjei - 1990
  84. sz. főút áttörési szakasza - 1992
 • Veszprém: Nyugati városrész – Gulya domb - 1985
  Jutasi út – lakópark, alközpont - 1999

Megvalósult építészeti tervek

 • Bélapátfalva: Új cementgyár mérnöklakásai – beépítési-, engedélyezési és kiviteli tervek /187 lakás/ tervezés: 1972-1973, kivitelezés: 1973-1975
 • Keszthely: Kis-Balaton üzemirányítási épület – engedélyezési és kiviteli tervek: 1983, megvalósulás: 1984-1985
 • Nagykőrös, 160 ágyas önkormányzati kórház tervpályázaton nyert munka, mely kiterjedt a tanulmánytervek, az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére. Tervezés 1993-1996, megvalósulás 1995-1999
  „Az év tetője” kitüntetést kapott az épület pikkelylemez palafedés kategóriában 1995 -ben
  Pathológia épület: engedélyezési és kiviteli tervek 1995 /átadva 1999/
  Konyhaépület: engedélyezési és kiviteli tervek 1995 /átadva 1996/
portré Nagykőrős, 160 ágyas Önkormányzati Kórház épületegyüttese főbejárat mentőbejárat szakorvosi rendelők bejárat konyha keleti szárny nyugati szárny csuklópont
 
tagok listája
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015