Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
Elnökség

A Budapesti Építész Kamara választott vezető testülete, legfőbb ügyintéző szerve.

Az Elnökség feladata, hogy a Taggyűlések közötti időszakban -a Taggyűlés határozatainak megfelelően- a Budapesti Építész Kamara működését irányítsa és feladatait végrehajtsa.

Csapó Balázs Tamás elnök
  Dr. Reith András PhD. alelnök
  Benczúr László tag
  Kruppa Gábor tag
  Tima Zoltán tag
Előző ülés 2019. február 5.  
Következő ülés 2019. február 19.  
Az Elnökség határozatai és az ülésekről készült emlékeztetők
Felügyelő Bizottság

Ellenőrzi a Budapesti Építész Kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartását, a Budapesti Építész Kamara Alapszabályának és a Szabályzatok érvényesülését, a Magyar Építész Kamara állásfoglalásainak, valamint a taggyűlési határozatok betartását.

O. Ecker Judit elnök
  Bolberitz Henrik tag
  Dulácska Zsolt tag
Etikai-Fegyelmi Bizottság

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság feladata, hogy a törvényben, az Alapszabályban és a Magyar Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Szabályzatában meghatározott módon:

  • közreműködjön a szakmai és etikai normák kialakításában,
  • kivizsgálja a szakmai és etikai panaszokat és szakmai, vagy etikai-fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén lefolytassa az első fokú szakmai és etikai-fegyelmi eljárást.
Miklós Balázs elnök
  Engedyné Juhász Veronika tag
  Lente András tag
  Mosdóssy Borbála tag
  Tihanyi Judit tag
  Vizér Péter tag
  Wagner Péter DLA tag
Előző ülés 2019. február 12.  
Következő ülés 2019. február 26.  
Etikai-Fegyelmi Bizottsági határozatok
Szakmafelügyelet

A Szakmafelügyelet - Budapest első fokú engedélyező hatóságaihoz delegált kamarai biztosai által - ellenőrzi az építészeti tevékenység jog- és szakszerűségét.

dr. Fiala István elnök
  Dienes Szabolcs tag
  Sólyom Benedek DLA tag
  Tóth Zoltán tag
  Hajnal Zsolt - I. kerület kamarai biztos
  Sajtos Gábor - II. kerület kamarai biztos
  Jakab Tamás - III. kerület kamarai biztos
  Lukács István - IV. kerület kamarai biztos
  Bánáti Béla - V. kerület kamarai biztos
  Hendel Judit - VI. kerület kamarai biztos
  Sólyom Benedek DLA - VII. kerület kamarai biztos
  Kolba Mihály - VIII. kerület kamarai biztos
  Fehér Zoltán - IX. kerület kamarai biztos
  Miklós Balázs - X. kerület kamarai biztos
  Füzesséry Zoltán - XI. kerület kamarai biztos
  Ulrich Tamás - XII. kerület kamarai biztos
  Hlavács Károly - XIII. kerület kamarai biztos
  Mosdóssy Borbála - XIV. kerület kamarai biztos
  Bordi János - XV. kerület kamarai biztos
  Dankó Zsófia - XVI. kerület kamarai biztos
  Dienes Szabolcs DLA - XVII. kerület kamarai biztos
  S. Zlamál Ilona - XVIII. kerület kamarai biztos
  Burits Oktávián - XIX. kerület kamarai biztos
  Damokos László - XX. kerület kamarai biztos
  Tóth Csaba - XXI. kerület kamarai biztos
  dr. Fiala István- XXII. kerület kamarai biztos
  Gajdosné Gács Mária - XXIII. kerület kamarai biztos
Előző ülés 2019. február 6.  
Következő ülés 2019. február 20.  
Szakmafelügyelet közlemények
Taggyűlés

A Budapesti Építész Kamara legfőbb szerve.

A Taggyűlés lehet:

  • Rendes Taggyűlés (Területi Küldöttgyűlés)
  • Tisztújító Taggyűlés
  • Rendkívüli Taggyűlés (Területi Küldöttgyűlés)
  • Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés
Taggyűlések anyagai
Kapcsolódó hanganyagok
Területi Küldöttgyűlés

A Budapesti Építész Kamara Rendes- és Rendkívüli Taggyűlését 2002. május 7. napjától a Területi Küldöttgyűlés helyettesíti. Ez alól kivételt képez a Rendes- és Rendkívüli Tisztújító Taggyűlés.
A Területi Küldöttgyűlés a területi küldöttek (pótküldöttek) összessége. A területi küldöttek (pótküldöttek) a Területi Küldöttgyűlésen a Budapesti Építész Kamara tagjainak jogait és érdekeit tanácskozási és szavazási joggal képviselik. A Területi Küldöttgyűlés nyilvános, arra hírdetmény útján (BÉK web oldal, Építész Közlöny) tanácskozási joggal meghívást kap minden, a területi kamaránál regisztrációval rendelkező szakmagyakorló.

  A küldöttek listája >>>  
Előző ülés 2018. április 19.  
Következő ülés 2019. május 22.  
Választási Jelölőbizottság

Az 5 tagú Választási Jelölőbizottság állítja össze a Budapesti Építész Kamara Tisztújítására - a választható személyekből - a jelölt listákat.

Bálint Imre DLA elnök
  Dobos Botond tag
  Gelesz András tag
  Mozsár Ágnes tag
  Vadász Bence tag
Titkárság

A Titkárság a Budapesti Építész Kamara ügyviteli szerve. A Titkárság a Titkár egyszemélyi irányításával és vezetésével működik és a Titkár által meghatározott feladatokat látja el.

Dobosné Fontana Vera titkár
Titkárság hírei
Építész Továbbképző Nonprofit Kft.

A Budapesti Építész Kamara és a Pest Megyei Építész Kamara által közösen alapított szervezet.
Célja: Az 1996. évi LVIII. törvény 3.§ -ban meghatározott közfeladatainak eleget téve a fiatal építészek szakmai továbbképzésének előkészítése, illetve a szakmai jogosultságuk megszerzéséhez szükséges háttérinformációk biztosítása, elősegítése, az építészek folyamatos szakmai továbbképzése, a jogosultsági vizsgákra való felkészítése, oktatási anyagok készítése, kiadása, terjesztése, felnőttképzés, valamint a nemzetközi szakmai előírásokkal összhangban lévő módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek kidolgozása és közreadása, valamint az építész-tervezői tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kidolgozása, és alkalmazásának elősegítése.
A Társaság elősegíti az építészeti tevékenység társadalmi elismertségének javítását, és közreműködik az építészek aktuális szakmai kérdésekről, pályázatokról, ösztöndíjakról való tájékoztatásában. A társaság elősegíti az épített környezet legmagasabb szintű védelmét, különös figyelemmel az Európai Unió feltételrendszerére is.

Közvetlen elérés: www.epitesztovabbkepzo.hu

 

Szendrei Zsolt
Továbbképzéssel kapcsolatos információk
Budapesti Építészeti Központ - FUGA

Budapest építészetének, építészeinek, a kapcsolódó társszakmáknak és művészeteknek megjelenítése az érdeklődő budapesti társadalom és az idegenforgalom számára.

Közvetlen elérés: http://fuga.org.hu/

Winkler Barnabás DLA
  Nagy Bálint
Kapcsolódó információk
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015