Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala

BUDAPESTI ÉPÍTÉSZ KAMARA NÍVÓDÍJA 2016
Október 3-án, az Építészet Világnapján a Budapesti Építész Kamara Nívódíjában részesült öt izgalmas budapesti helyszín és alkotói.
A jeles eseményre délután 2 órakor került sor a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
Az ünnepségen a vendégeket köszöntötte:

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes
Krizsán András DLA építész, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke
Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze
Bálint Imre DLA Ybl-díjas építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke

A díjakat átadták:

Bálint Imre DLA Ybl-díjas építész, a Budapesti Építész Kamara elnöke
Benczúr László Ybl-díjas építész, a zsűri elnöke
Mártonffy Miklós Budapest főépítésze

A Budapesti Építész Kamara Építészeti Nívódíja 2015-ben került elsőként adományozásra. Az első év tapasztalata megerősítette a kiírót abban, hogy az építészeti alkotások szakmai díjjal való elismerésére nagy szükség van a főváros területén. A korábbi díjak elmaradása egyfelől űrt hagytak maguk után, másfelől a különböző szándékok, értékek és érdekek közepette gyakran méltatlan módon visszhang nélkül maradnak jeles építészeti alkotások.

A Kamara által alapított díj olyan munkákra kívánja irányítani a figyelmet, amelyeknek építészeti kvalitása kiemelkedő és a megbízók és a használók számára is egyértelműen pozitív hatású. Ebből adódóan a 2016. évben meghirdetett pályázatra is kizárólag megvalósult alkotásokkal, 2012. január 1. és 2015. december 31. között épült, jogerős használati engedéllyel rendelkező munkákkal lehetett pályázni.

A Pályaműveket 2016. július 1-ig kellett postázni, hogy legyen idő a munkák méltó zsűrizésére, így az előzsűrin túljutott épületek közös látogatására.
A pályázat, célkitűzéseiben és a Zsűri összetételében is megegyezett a 2015-ös pályázattal, 2016-ban is Benczúr László elnöksége mellett Balázs Mihály egyetemi tanár, Hőnich Richárd DLA, Lévai Tamás, Masznyik Csaba, Somogyi Krisztina és Winkler Barnabás DLA hozták meg a zsűri döntését, az előzsűri munkájában Vincze László DLA is részt vállalt.

A hasonlóságok ellenére több ponton változott a 2016-os kiírás. Így a kiíró hangsúlyozta, hogy a pályázatban kizárólag a főváros területén megvalósult épületekkel lehet pályázni és pontosításra került a beadandó fotográfiák és anyagok mennyisége is.
Legfontosabb változásként kell említeni, hogy megszűntek a kategóriák, mivel a zsűri minden tagja egyetértett abban, hogy az építészeti minőség kiválasztása a legfőbb szempont, ebben a kategóriáknak való megfelelés másodlagos és nehezítő tényező, ezért kérte a kiírótól eltörlésüket.

A 2016-os pályázatra 21 alkotást neveztek. Lakóépületek és középületek mellett a városi infrastruktúrához kapcsolódó köztéralakítások és műemléki felújítások kerültek a Zsűri elé. A tavalyi évhez képest a beadott pályaművek száma alacsonyabb, de a munkák minősége magas volt. Egy pályamű a kiírásban meghatározott időtartamon kívül készült el, 2016-os átadású volt, ezért a bírálatból kizárásra került.

A zsűri úgy ítélte meg, hogy 2016-ban is kiadja a maximálisan odaítélhető 5 díjat, így a vele járó 400 000 Ft-os pénzjutalmakat, az okleveleket és az emléklapot.
Az emléklapot és az oklevelet Czakó Zsolt grafikusművész tervezte.


A bírálat eredményeként Nívódíjban részesült a Budafoki Szomszédok Piaca, a XIII. kerület beruházásában megépült 100 lakásos passzív társasház, a Kossuth Lajos tér rekonstrukció, Parlamenti Múzeum, Látogatóközpont és mélygarázs, a X. kerületben, egy volt lakótelepi iskola átalakításából l étrejött Idesüss Óvoda és Bölcsőde, valamint a józsefvárosi Futó utcában lévő Corvin Corner Irodaház.

A zsűri számára idén is komoly dilemmát okozott, hogy a díjazott alkotások mellett két további pályaművet is kiemelésre méltónak gondolt. Két családi ház kapcsán fogalmazódott meg, hogy az építészeti minőségen túl érdemes felhívni a nagyközönség figyelmét arra, hogy az építész és a megbízója közötti különleges bizalmi kapcsolat milyen szép eredményt hozhat. A Nívódíj erre kiváló alkalom.
A Hűvösvölgy egy keskeny telkén megépült villa és az Ordas utcában lévő nagyszabású villaépület Elismerő oklevélben részesült.

A díjazott pályamunkákban az építészeti, esztétikai minőségen túl az innovatív szemléletet, az épített környezet és a használói közösség iránti empátiát és a gazdaságosságot is értékelte a zsűri. Az épület látogatások során megerősítést nyert, hogy a kiemelkedő alkotások a megbízó és az építész harmonikus együttműködését feltételezik. A díjazott munkák mindegyike olyan épület, amelynek használói pozitívan nyilatkoztak mind a tervezés és építés folyamatáról, mind a hétköznapi használatról. Fontos tapasztalás volt, hogy a közösséget szolgáló építészeti alkotások, így óvoda, köztér és látogatóközpont, önkormányzati bérlakás és piac képviseltek kimagasló színvonalat, amely nemcsak a tervező építészek, hanem a megbízói oldalon dolgozó építész és más szakemberek munkáját is dicséri. A Nívódíj az ő munkájuk elismerése is.
A 2016. évi díjazottak névsora megfelel annak az alapítói szándéknak, hogy az építészek munkáját és az épületek minőségét is a legtágabban értelmezze, a társadalmi hasznosság optikájából is értékelje. Fontos emlékeznünk arra, hogy a díjat a megvalósult épület kapja, annak összes létrehozója méltán érezheti a dicsőséget sajátjának.
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015