Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
   
Nyugdíjas nyilatkozat
Nyilatkozat minta

A nyugdíjas tag 2019. január 15 –ig tett írásbeli
nyilatkozatával tagdíjkedvezményben részesülhet,
amennyiben 2018. évben kamarai tagsághoz kötött
tevékenységet nem végzett.

 
Titkárság 2018. december 18.
Kettős kamarai tag nyilatkozat
Nyilatkozat minta

A kettős kamarai tag 2019. január 15 –ig tett írásbeli
nyilatkozatával tagdíjkedvezményben részesülhet.

Titkárság 2018. december 18.
Névjegyzéki díj 2019
Tájékoztató

A névjegyzéki díj fizetési kötelezettsége azon
szakmagyakorlókat érinti, akik kamarai tagsághoz
nem kötött jogosultsággal (MV, ME, TÉ, TR ), vagy
szerzett jog alapján építész tervezői jogosultsággal,
külön névjegyzéken szerepelnek, vagy szüneteltetett
kamarai tagságuk mellett ezen jogosultságukat
aktívan tartják.

Titkárság 2018. december 18.
Tiszteletbeli tagság
Kérelem minta

Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályban
meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát.
A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár,
a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási
jogosultságáról lemond.

Titkárság 2018. december 18.
   
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015