Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Elnökség
Pályázati eredmény 2008. október 2.

Jegyzőkönyv az új, Budapesti Építészeti Központ logójára és vizuális arculatára kiírt Grafikai Pályázat 2. fordulója Bíráló Bizottsági üléséről
2008. szeptember 29.
Helyszín: Építészek Háza, Nagy Tanácsterem


Az első forduló három továbbjutott szerzőjének személyes prezentációjára került sor.
A résztvevők sorsolással döntötték el a bemutatók sorrendjét.
1. prezentáció: Szugyiczky István
2. prezentáció: Kiss Zsombor Krisztián
3. prezentáció: Farkas Anna
A prezentációk nyomtatott anyag bemutatásával, és az első két prezentáció esetében projektoros vetítésből álltak. A bemutatók után a zsűri tagjai kérdéseket tettek fel, amelyre minden esetben kielégítő válaszok születtek. A három terv bemutató után a zsűri plenáris ülést tartott. Megállapította, hogy mindhárom pályaterv igen alapos munkát, komplex gondolkodásmódot képviselt. Mindhárom tervező továbbgondolta további pályázati tervét, és megkísérelt a zsűri által korábban föltett kérdésekre új, vagy kiegészítő válaszokat adni.

1. prezentáció: Szugyiczky István
A logotípia szellemiségének ismertetését az alapvető arculati elemeken keresztül sokrétű felhasználási módok bemutatásán át jutott el. Új elem, hogy a logotípia rejtvényszerűségét fordított állású fuga kiírással erősítette meg. A patternként való alkalmazásukban az építészeti felhasználású felületek sokféleségét hangsúlyozta. További felvetéseiben a rendszert megnyitotta, vizuális nyelvvé tette, és számos, különböző felületen mutatta be, hogy kompakt szerkesztésű modulja hogyan adaptálható egy heterogén helyzetben működő központ életében. Elképzelése, így a keretek sokféleségéhez való hozzárendelhetőséget próbálta hangsúlyozni. Figyelme kiterjedt az információs rendszertől a honlapon keresztül a különböző kiadványokban.

2. prezentáció: Kiss Zsombor Krisztián
Korábban bemutatott terveit a kért, és feltételezett felhasználhatóságra pontosan adaptálta. Az első prezentáción a pólótervében megjelenő organikus motívumot izgalmas elképzeléssé dolgozta ki, ami legérdekesebben a névjegyben jelenik meg, variálhatóságot ad. Új elképzelésként, a logotípia lineáris szerkesztését felbontva tipográfiai teret alkot, központi szimmetriára tesz kísérletet. Ez azonban a logotípia olvashatóságának a rovására történt. A korábban síkban kidolgozott arculati rendszer térbeli átfordítása érdekes felvetés, és a tervezett animáció szekvencia is meggyőző. A rendszer gondolatilag a részletek bemutatásával nem nyitottabbá, hanem zártabbá vált. A javasolt megoldások egy jellemző stílust és formakincset képviselnek, így erős korlátokat szab a majdani felhasználásban. Trendi stílusjegyei okán az arculat avulása fokozottan valószínű.

3. prezentáció: Farkas Anna
A pályázó a korábban kért tipográfiai változtatásokat meggyőző tehetséggel oldotta meg. A teljes kiírású logotípia jól olvasható. Az elképzelés koherens vizuális rendszer, amelynek szerkesztési logikája, esztétikai elemei komplett módon építkeznek. Alaposan átgondolt, tiszta, pontos képi világ teremtődik meg, amely egyszerre homogén, de egyben zárt is. A téri alkalmazásra tett javaslatok szépen artikuláltak. A kísérő motívumként használt kalibrálás izgalmas, új elem.

A zsűri egyöntetű döntésének következtében két pályamű került kiemelésre: Szugyiczky István és Farkas Anna munkája. Igen eltérő módon, de a valóságban működtethető arculatként mindkettő elfogadható volt. A zsűri hosszan mérlegelte a két tervet és a következő megállapításokat tette:
Farkas Anna munkájában a tipo-grafikai kidolgozottság tökéletességét vette észre. Kérdés csupán a levélpapírral kapcsolatban merült fel. Az egyértelműen elegáns és kifinomult rendszerrel kapcsolatban az a vélemény fogalmazódott meg, hogy ez a központ elképzelt valóságához képest emelkedettebb gondolatiságot közvetít. A központ identitásának vizuális egyediségét zavarhatja, hogy a színvilágban áthallás van a majd évtizede jól működő HAP Galéria arculatával, amelyet Hübner Teodóra készített.
Szugyiczky István munkájában és prezentálásában fontos értéknek gondolta, hogy a világ, a valóság, így a majdani központ működése is jellegében heterogén, és elképzelése nem csak számol ezzel, hanem erre épít. Munkájában a frissességet és a humort, így a piktogramok megformálását üdítőnek gondoltuk. A logotípia pecsét szerű alkalmazása lehetővé teszi hogy, a gyorsan változó stílusok, divatok mellett az arculat vizuális állandóságát biztosítsa.
Fenti érvelés okán a zsűri 3/1 arányban, Lelkes László ellen szavazatával Szugyiczky István munkáját a pályázat győztesének nyilvánította.
Fontos megjegyezni, hogy a kiválasztott elképzelés sikeres működése folyamatos szakmai kontrolt feltételez.


Dévényi Tamás            Somogyi Krisztina            Lelkes László                         Nádai Ferenc
építész (elnök)            művészeti író (tag)      grafikusművész (tag)    grafikusművész, tipográfus (tag)

 

A bizottsági ülésen készült képek megtekinthetők a galériában.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015