Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
BÉK Elnökség
hanganyag Lezajlott a Területi Küldöttgyűlés 2008. július 7.

A BÉK 2008. július 7 -én megtartotta Területi Küldöttgyűlését, mely az Alapszabály szerint az éves Rendes taggyűlést helyettesíti.
A sikertelenül zárult május 8 -i és  június 11 -i összejövetel után harmadszor összehívott Területi Küldöttgyűlés már határozatképes volt. 
Az első alkalommal megtárgyalt, jelen alkalommal kiegészített beszámolókat, a költségvetést, az Alapszabály módosítást a jelenlévő 99 küldött és 54 tag megvitatta, és az alábbi határozatokat fogadta el:

1/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Elnökének beszámolóját elfogadja.

2/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2007. évi költségvetési beszámolóját és a 2008. évi költségvetés-tervezetét elfogadja.

3/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottsága Elnökének beszámolóját elfogadja.

4/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 50% -os tulajdonában álló Építész Továbbképző Kht. ügyvezetőjének beszámolóját elfogadja.

5/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 100% -os tulajdonában álló Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolóját elfogadja.

6/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Felügyelő Bizottsága Elnökének beszámolóját elfogadja.

7/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Alapszabályra vonatkozó módosító javaslatait elfogadja.

8/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés az Alapszabály 17§ 9. bekezdésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
A Budapesti Építész Kamarának, működése biztonsága érdekében Tartalékalapot kell képeznie. Az alap az éves tagdíj és névjegyzéki szolgáltatási díj befizetésekből származó bevétel 10%-a. Az alapot csökkenteni csak ideiglenesen, kellő indokkal, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság együttes egyetértése esetén lehet.

9/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés az Alapszabály 12§ 7.e. pontjának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
A Budapesti Építész Kamara:
- Elnökének
- Alelnökeinek (1 fő)
- Elnökségi tagjainak (3 fő + 3 póttag)
- Felügyelő Bizottság tagjainak (3 fő + 3 póttag)
- Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainak (7 fő + 3 póttag )
- Küldötteinek és Pótküldötteinek (létszámukra a 30§ 3. pontja irányadó) megválasztása.

10/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés az Alapszabály 12§ 4. bekezdés c. pontjának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
A Felügyelő Bizottság tagja más tisztséget vagy választott bizottságban bizottsági tagsági pozíciót, a Budapesti és a Magyar Építész Kamarában sem tölthet be.

11/2008 BÉK Kgy. határozat
Az Alapszabály 18§ -a új 7. bekezdését az alábbiak szerint elfogadja:
7. A nyilvántartási adatokat tartalmazó kártya formátumú hatósági igazolvány kiadásának feltétele, az előző évre vonatkozó valamennyi fizetési és továbbképzési (lejáró jogosultság esetén) kötelezettség teljesítése.

12/2008 BÉK Kgy. határozat
A Területi Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Alapszabály módosításával a tartalékalap csökkentéséből adódó megtakarítást, a Budapesti Építészeti Központ megvalósítására fordítsa, tagi kölcsön formájában.


Kapcsolódó anyag: Galéria

Kapcsolódó hír:
Harmadik nekifutásra - sikerrel lezajlott a BÉK Küldöttgyűlése

Hanganyag letöltése: bek_2008-07-07.mp3

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015