Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Dobosné Fontana Vera BÉK Titkárság
Jogszabályváltozások 2008. július 8.

A június hónapban hatályba lépett és módosított jogszabályok listája:

Új

 • 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet
  a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet
  az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

Módosított:

 • 25/2007. (XII. 18.) PM rendelet
  az ingatlanértékelői névjegyzékbe történő felvételről és a névjegyzék vezetéséről
  hatályon kívül 2§, 3§, 5§ (3)
 • 2003. évi XXVI. törvény
  az Országos Területrendezési Tervről
  hatályon kívül 22§ h, j,
 • 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
  a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról
  ami változott: 2§ (4) - (8) bekezdés, 1. sz. melléklet
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
  az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
  ami változott: 9§ (4)
  hatályon kívül: 9§ (5)
 • 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
  az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
  ami változott: 9§ (2), 1. sz. melléklet: névjegyzéki szám felépítése  

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015