Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Kukucska István www.tuzmegelozeskft.hu
Értelmezés 2008. május 21.

A 9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat egységes értelmezésével kapcsolatban a tűzvédelmi tervfejezetek készítésével összefüggésben a konferenciára, továbbképzésre szóló meghívónk alapján több tervező, mérnök kolléga megkeresése alapján azt tapasztaltuk, hogy jogszabályi értelmezési problémák vannak az építési engedélyezési tervdokumentációk elkészítésével és azokban a tűzvédelmi szakértők közreműködésének vonatkozásában.


Az új OTSZ a következőt írja elő:

OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni.
Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció.

A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme*, építész-, elektromos-, gépész tűzvédelmi szakértő**) bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe.

A fenti jogszabályi előírás alapján a tűzvédelmi szakértő közreműködése ügyében a dolgot kétfelé kell választani.

1. A tűzvédelmi szakértőt csak olyan tervezési eljárásba kell bevonni, ahol a tűzoltóságnak szakhatóságként közre kell működnie, amelynek körét az építésügyi jogszabályok egyértelműen tartalmazzák.

Tehát, ha a tűzoltóságnak nem kell szakhatóságként egy adott ügyben eljárnia, akkor nem kell tűzvédelmi szakértőt igénybe venni, ezen esetekben a tervező is elkészítheti a tűzvédelmi tervfejezetet.

Azonban ezen tűzvédelmi tervfejezetnek – amit a tervezők elkészíthetnek - is ki kell elégíteni a hatályba lépő OTSZ előírásait.

Ezért is szükséges egyrészről, hogy a tervezők is tisztában legyenek az OTSZ változásaival, az új előírásokkal.


2. A tűzvédelmi tervfejezet elkészítésének az alapja az építészeti műszaki leírás, amely figyelembevételével készíti el tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi tervfejezetet.

Az építészeti műszaki leírásban már a tervezés kezdeti fázisában az ÚJ OTSZ 5. sz részében előírtak alapján kell meghatározni a tervezendő épületszerkezeteket, különös tekintettel arra, hogy megszűntek a régi éghetőségi követelmények és tűzállósági határértékek.

A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi tervfejezet készítése során vizsgálja a választott épületszerkezet megfelelőségét tűzvédelmi szempontból és ha nem megfelelő, akkor a tervezőnek kell új, kielégítő megoldást keresnie.

Tehát a tervezés kezdeti fázisában a tervezőknek már alkalmazni kell az OTSZ megváltozott előírásait.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015