Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 1/318-2444 Fax: 1/338-2775
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Kukucska István www.tuzmegelozeskft.hu
Értelmezés 2008. május 21.

A 9/2008 (II. 22) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat egységes értelmezésével kapcsolatban a tűzvédelmi tervfejezetek készítésével összefüggésben a konferenciára, továbbképzésre szóló meghívónk alapján több tervező, mérnök kolléga megkeresése alapján azt tapasztaltuk, hogy jogszabályi értelmezési problémák vannak az építési engedélyezési tervdokumentációk elkészítésével és azokban a tűzvédelmi szakértők közreműködésének vonatkozásában.


Az új OTSZ a következőt írja elő:

OTSZ 5. rész ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME I/1. FEJEZET

2. TERVEZÉSI ALAPELVEK

Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni.
Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció.

A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme*, építész-, elektromos-, gépész tűzvédelmi szakértő**) bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe.

A fenti jogszabályi előírás alapján a tűzvédelmi szakértő közreműködése ügyében a dolgot kétfelé kell választani.

1. A tűzvédelmi szakértőt csak olyan tervezési eljárásba kell bevonni, ahol a tűzoltóságnak szakhatóságként közre kell működnie, amelynek körét az építésügyi jogszabályok egyértelműen tartalmazzák.

Tehát, ha a tűzoltóságnak nem kell szakhatóságként egy adott ügyben eljárnia, akkor nem kell tűzvédelmi szakértőt igénybe venni, ezen esetekben a tervező is elkészítheti a tűzvédelmi tervfejezetet.

Azonban ezen tűzvédelmi tervfejezetnek – amit a tervezők elkészíthetnek - is ki kell elégíteni a hatályba lépő OTSZ előírásait.

Ezért is szükséges egyrészről, hogy a tervezők is tisztában legyenek az OTSZ változásaival, az új előírásokkal.


2. A tűzvédelmi tervfejezet elkészítésének az alapja az építészeti műszaki leírás, amely figyelembevételével készíti el tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi tervfejezetet.

Az építészeti műszaki leírásban már a tervezés kezdeti fázisában az ÚJ OTSZ 5. sz részében előírtak alapján kell meghatározni a tervezendő épületszerkezeteket, különös tekintettel arra, hogy megszűntek a régi éghetőségi követelmények és tűzállósági határértékek.

A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi tervfejezet készítése során vizsgálja a választott épületszerkezet megfelelőségét tűzvédelmi szempontból és ha nem megfelelő, akkor a tervezőnek kell új, kielégítő megoldást keresnie.

Tehát a tervezés kezdeti fázisában a tervezőknek már alkalmazni kell az OTSZ megváltozott előírásait.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015