Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Dobosné Fontana Vera BÉK Titkárság
Jogszabályváltozások 2008. május 6.

A 2008. április 7. - május 5. között változott jogszabályok:

 • 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól
 • 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól
  Ami változott: 1. sz. melléklet
 • 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról
  Ami változott: 2. sz. melléklet
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
  Ami változott :1. sz. melléklet
 • 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
  Ami változott : 1. és 5. sz. melléklet

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015