Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Gálné Szőke Ágnes, Budai Veronika Informatív Kft.
Adózási tudnivaló 2008. március 11.

A tervezői tevékenység nem tartozik a fordítottan adózó körbe!
Egy kivétel van, akkor ha a szerződés úgy szól, hogy a tervezést a kivitelezést és minden egyebet egy cég vállalja egy szerződés alapján végzi el.

A fordított adózás az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, fenntartási, takarítási, tisztítási, karbantartási, javítási, átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazandó, de ezekben az esetekben is csak akkor, ha az ügylet szereplői olyan belföldi adóalanyok, akik áfa-fizetésre kötelezettek. Ha az ügyletben résztvevő két fél közül az egyik nem adóalany (pl. magánszemély), akkor nincs fordított adózás.
Fordított adózás esetén a vevő kötelezett az ÁFA fizetésére, a számlán szerepelnie kell a vevő adószámának, illetve annak, hogy "a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett"

2008. május 1 -től a szabályok az alábbiak szerint változnak:
A törvény szűkíti a fordított adózás alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások körét. A fordított adózás kizárólag az ingatlan létrehozatalára, bővítésére és átalakítására irányuló építési-szerelési szolgáltatásokra vonatkozik majd, de ezekre is csak akkor, ha a tevékenység építési hatóságiengedély-köteles, és erről a szolgáltatás igénybe vevője előzetesen írásban nyilatkozik a szolgáltatás nyújtójának.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015