Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Dobosné Fontana Vera BÉK Titkárság
Jogszabályváltozások 2008. március 5.

A 2008. február 4. - március 5. között kihírdetett, új és módosított jogszabályok listája:

Új

  • 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
  • 5/2008. (II. 21.) OKM rendelet, A határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatáról
  • 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet, Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (hatályba lépés: kihírdetést követő 90. napon!)

Módosított

  • 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet, A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről
    Ami változott: 6§ (2) Az ellenőri tevékenység gyakorlásának feltételei

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015