Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Dobosné Fontana Vera BÉK Titkárság
Jogszabályváltozások 2008. február 1.

Kérjük Önöket, hogy az új jogszabályokkal (kiemelten a 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet és a 290/2007 (X.31) Kormány rendelet) kapcsolatos bármely konkrét kérdésüket juttassák el e-mail címünkre, hogy a kötelező továbbképzés jogi részét, illetve a vonatkozó szabadon választható képzések tematikáját, a felmerülő igényeknek megfelelően, az Építész Továbbképző Kht. hasznosan tudja összeállítani.

2008. január 2. - 2008. február 3. között hatályba lépett jogszabály módosítások:

 • Hatályon kívül helyezve! A kiemelt építésügyi hatósági igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásól, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997 (XII.5) Kormány rendelet
 • A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 3/1998 (II.11) KTM rendelet
  Ami változott: 5§ A tilalmat elrendelő határozat értesítettjei
 • Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999 (VII.6) GM rendelet
  Ami változott: melléklet: szakértői szakterületek
 • A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és hatósági felügyeletéről szóló 38/2001 (XI.14) KöVIM rendelet
  Ami változott: melléklet: Eljáró szakhatóságok
 • Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000 (XI.16) KöVIM rendelet
  Ami változott: 1. sz. melléklet: Az eljáró szakhatóságok
 • A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002 (III.21) Kormány rendelet
  Ami változott: 3§
 • A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002 (XII.29) GKM rendelet
  Ami változott: melléklet: eljáró szakhatóságok
 • Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005 (X.25) Kormány rendelet
  Ami változott: 1§ Az építésfelügyeleti bírság mértéke megállapításának alapja
 • Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006 (V.5) GKM rendelet
  Ami változott: 2. sz. melléklet Az eljárásban közreműködő szakhatóságok és közművek
 • Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5) Kormány rendelet
  Ami változott: a jogerős építésfelügyeleti bírság további szankciói, a névjegyzék vezetője által
 • Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII.5) Kormány rendelet
 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23) Kormány rendelet
  Ami változott: 1§ Az építésügyi hatóságok kijelölése, 8§ Összeférhetetlenség

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015