Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Dobosné Fontana Vera Bék Titkárság
Jogszabályok 2008. január 15.

2008. január 1 -én hatályba lépő új jogszabályok:

 • Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet
 • Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007 (X.4) Kormány rendelet
 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X.29) Kormány rendelet (többek között: 2. sz. melléklet Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelemi dokumentációjának tartalmi követelményeiről)
 • Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007 (X.31) Kormány rendelet (a rendelet tartalmazza a tervellenőri tevékenység leírását is!)
 • Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007 (X.31) Kormány rendelet
 • A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007 (XII.23) Kormány rendelet


2008. január 1 -én módosuló jogszabályok:

 • A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. tv
  Ami változott: a teljes etikai-fegylemi eljárásra vonatkozó rész
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv
  Ami változott:
  - Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 27§
  - Az építés 39§ (1) c) (bevezeti a kivitelezők és felelős műszaki vezetők kötelező szakmai felelősségbiztosítását)
 • Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997 (XII.29) KTM rendelet
  Ami változott: 1-23§, 34-37§, 35§ (2), 1. melléklet hatályon kívül helyezés, Általános rendelkezések, Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, Engedély kérelem minta
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20) Kormány rendelet
  Ami változott: 3. sz. melléklet a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek
 • A telekalakításról szóló 85/2000 (XI.8) FVM rendelet
  Ami változott: 5-16§ -ig hatályon kívül helyezés a telekalakítási tervről és az ehhez kapcsolódó engedélyezési eljárásról
 • A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002 (III.21) Kormány rendelet
  Ami változott: 1 sz. melléklet a szakhatósággént közreműködő szervezeti egységek jegyzéke
 • A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006 (XII.23) Kormány rendelet
  Ami változott: 1. sz. melléklet területi szervek illetékessége
 • Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006 (XII.23) Kormány rendelet
 • Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5) Kormány rendelet (a változás nem számottevő)
 • Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006 (IV.28) Kormány rendelet (a változás nem számottevő)
 • A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006 (IV.28) Kormány rendelet
  Ami változott:
  - 10 § (5) a szakértő köteles bejelenteni, ha a vizsgált épület bauxitcementtel készült
  - 3. sz. melléklet II. 1.9 elveszi a kamarától az építésügyi igazgatási szakértői szakterület (SZÉI, SZÉSZ9) névjegyzékének vezetését
 • A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007 (II.28) Kormány rendelet


A jogszabályok hatályos szövege letölthető a www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso oldalról, a jogszabály évszámának és sorszámának megadásával.

Az új jogszabályokról, azok alkalmazásáról a Szakmafelügyeleti Bizottság a közeljövőben tájékoztatást kíván adni.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015