Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
KSH
Felhívás 2007. november 8.

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének rendelkezése alapján az eddigi TEÁOR '03 helyett az új TEÁOR '08-at kell alkalmazni 2008. január 1. követően.
A már bejegyzett cégek cégirataiban át kell majd vezettetni a TEÁOR-szám változásokat, alkalmazni kell a statisztikai adatszolgáltatásokban és számlázáskor.

A kamarához tartozó szakmagyakorlók föbb tevékenységeit érintő változások:

Az eddigi 74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás több külön területre oszlik, az alábbiak szerint:

  • 71.11 Építészmérnöki tevékenység
  • 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  • 74.90 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Részletesen:

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe az ágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, építészeti tervezés, építésvezetés, földmérés és térképészeti szolgáltatás.
Ide tartozik továbbá a fizikai-, vegyi-, és egyéb analitikai vizsgálattal kapcsolatos szolgáltatás.

71.1 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe az alágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, mérnöki tervezés, az építkezés ellenőrzése, felügyelete, földmérés, térképészeti és egyéb hasonló tevékenység.

71.11 Építészmérnöki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik: 
- az építészmérnöki tanácsadás:
• az épülettervezés, tervrajzkészítés
• a várostervezés, tájépítés-tervezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 62.02, 62.09,
a belsőépítészet, lásd: 74.10.

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
• gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
• építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
• vízgazdálkodási projektek
• elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
• telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
– légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
– geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
– geodézia:
• földmérés, határ- és telekkimérés
• vízrajzi felmérés
• földfelszín alatti felmérés
• térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a bányászati próbafúrás, lásd: 09.10, 09.90,
– a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 58.29, 62.01,
– a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 62.02, 62.09
– a műszaki vizsgálat, lásd: 71.20,
– a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 72.10,
– ipari formatervezés, lásd: 74.10
– a légi fotózás, lásd: 74.20.

74 Egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartoznak a szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások (kivéve: jogi és számviteli szolgáltatás, építészmérnöki és mérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat és elemzés üzletviteli és vezetői tanácsadás, kutatás-fejlesztés és hirdetés).
A műszaki kézikönyv és egyéb műszaki, szakmai tárgyú dokumentum készítését a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével a 74.90 szakágazat tartalmazza.

74.1 Divat-, formatervezés

74.10 Divat-, formatervezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– textília, ruházati cikk, cipő, ékszer, bútor és egyéb belsőépítészeti cikk, valamint egyéb divatcikk, személyes használati vagy háztartási cikk tervezése
– ipari formatervezés, azaz olyan terv megalkotása és fejlesztése, ami fokozza a termék használhatóságát és értékét, javítja a megjelenését, beleértve a termék anyagának, felépítésének, szerkezetének, működésének, formájának, színének és felületkiképzésének meghatározását, figyelembe véve az emberi sajátosságokat és igényeket, a biztonságot, a piacképességet és a termelés hatékonyságát, a piaci igényeket, a használatot és a karbantartást
– grafikai tervezés
– belsőépítészeti tervezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a weboldalak tervezése és programozása, lásd: 62.01
– az építészmérnöki tervezés, lásd: 71.11,
– a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával), lásd: 71.12.

74.9 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.90 Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Ebbe a szakágazatba az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások széles köre tartozik. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, a folyó napi, általában rövid időtartamú szokványos üzleti tevékenység azonban nem tartozik ide.

Ebbe a szakágazatba tartozik:
– az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis és közepes méretű vállalkozások vételének és eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve az ingatlanügynöki szolgáltatást
– a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és eladásának intézése)
– a becsüsi tevékenység (régiség, ékszer stb.), kivéve az ingatlannal és biztosítással kapcsolatos értékbecslést
– a számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó információ szolgáltatása
– az időjárás-előrejelzés (meteorológia)
– a biztonsági tanácsadás
– a mezőgazdasági tanácsadás,(agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)
– a környezetvédelmi tanácsadás
– az egyéb műszaki tanácsadás
– az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás
– építési költségvetés készítése, ellenőrzése

Ebbe a szakágazatba tartozik továbbá az egyének mint magánszemélyek, számára végzett olyan közvetítői, ügynöki tevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban vagy sporteseményben való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, valamint könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél.

Ide tartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
– a használt gépjárművek aukciós értékesítése, lásd: 45.1
– az on-line aukciós kiskereskedelem, lásd: 47.91
– az aukciós ház kiskereskedelme, lásd: 47.99
– az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 68.31
– a könyvelés, lásd: 69.20
– az üzletviteli tanácsadás, lásd: 70.22
– az építészmérnöki, mérnöki tevékenység, lásd: 71.1
– a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 71.12, 74.10
– az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 71.20
– hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 73.11,
– kiállítás, kongresszus és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 82.30,
– a független árverezés, lásd 82.99,
– a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 88.99
– az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadványok elkészítésés, lásd 90.03

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015