Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Javaslat kérés 2007. február 1.

Az ÖTM módosítani kívánja egyes építésüggyel kapcsolatos jogszabályait, ezért levélben kereste meg a Kamarát, hogy a konkrét tervezetek megfogalmazása előtt kikérje a szakma véleményét.

(A 2. pontban felsorolt OTÉK módosító javaslatokat már novemberben átküldtük a Minisztériumnak, de újabbakat is befogadnak.)

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, mint az építésügyért felelős tárca 2007. I. félévi munkatervében a jogszabályi környezetből (jogszabályi kényszer) kötelezettségek, az évek során felgyülemlett jogalkalmazási tapasztalat és a szakmai szervezetek által tett javaslatok alapján a következő, az építésügyet érintő jogszabályok szerepelnek:

  •  1. Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges nyilvántartások, adatszolgáltatások (adatbázisok és információs rendszerek) létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló kormányrendelet;
  • 2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása;
  • 3. Az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásáról, az építési napló vezetéséről, az ajánlati és kiviteli tervdokumentáció és a tervellenőrzés részletszabályairól szóló kormányrendelet;
  • 4. Az építésfelügyeleti feladatokról, eljárásról és az építőipari kivitelezési tevékenység kezdésének bejelentéséről szóló kormányrendelet;
  • 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló törvényjavaslatról, és a végrehajtására vonatkozó ÖTM rendelet;
  • 6. Az építésügyi hatósági és az építésfelügyeleti hatósági ügyintézők továbbképzéséről, valamint az építésügyi vizsga tartalmáról, követelményeiről, eljárási szabályairól szóló kormányrendelet;
  • 7. A településfejlesztési koncepció részletes tartalmi követelményeiről szóló ÖTM rendelet.

Célunk, hogy a szakmai szervezetek véleményét, elképzeléseit a jogalkotás lehető legkorábbi fázisában megismerjük, ezért kérem, hogy ha a fenti jogszabályokhoz előzetes javaslata, elképzelése, esetleg ezekhez kapcsolatosan a jogalkalmazás során problémát tapasztalt, javaslatait részünkre küldje meg.


Az észrevételeket 2007. február 19-ig várjuk e-mail címünkre!

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015