Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Felhívás 2019. február 8.

A Budapesti Építész Kamara 2019. május 22 –én tartja Területi Küldöttgyűlését, mely az Alapszabály 12§ -a értelmében az éves rendes Taggyűlésnek felel meg.

A tervezett Napirendi pontok között szerepel az Alapszabály módosítása is, ezért jelen felhívással kérjük, hogy esetleges módosítási javaslataikat legkésőbb 2019. március 29. 24.00 óráig a Titkárságra megküldeni szíveskedjenek.

A javaslattételnek tartalmaznia kell:
- a módosítani kívánt Alapszabályi hely pontos megjelölését
- az elfogadni javasolt új szövegrész pontos megfogalmazását
- a módosítási javaslat indokolását

Köszönjük közreműködésüket!

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015