Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Tagdíj 2019 2019. január 4.

TÁJÉKOZTATÓ

2019. évi tagdíj

 

A Magyar Építész Kamara 2018. november 30 -i Küldöttgyűlésének határozata[1] szerint, a 2019. évi tagdíj mértéke
60.000,- Ft minden kamarai tag számára.


Igénybe vehető kedvezmények:

30% -os tagdíj (18.000,-Ft/év): nyugdíjas nyilatkozat alapján[2]

30% -os tagdíj (18.000,-Ft/év): szakmagyakorlási jogosultsággal nem rendelkező, vagy azt szüneteltető tag[3]

50% -os tagdíj (30.000,-Ft/év): tervezői/szakértői jogosultságot szüneteltető, aktív ME, MV, TÉ jogosultsággal
rendelkező tag[4]

70% -os tagdíj (42.000,-Ft/év): kettős kamarai tag nyilatkozat alapján[5]

tagdíjmentesség: tiszteletbeli tagság esetén[6]

tagdíjmentesség: a tagsági viszony szüneteltetésének időtartama alatt


Fontos:

- a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat, valamint a BÉK Alapszabálya szerint „Az éves tagdíjat egy összegben
kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.”

- számlaszám: K&H 10200902-32712786-00000000

- a befizetéshez 2019. február 28 -ig elektronikus számla készül, amely e-mailben kerül megküldésre, nyomtatott
formában csak külön kérésre, illetve e-mail címmel nem rendelkezőknek postázzuk

- a vevő neve és címe a 2018. évben kiadott utolsó tagdíj számla alapján kerül kitöltésre

- a számlázási adatok módosítása bármikor kérhető e-mailben vagy telefonon

- befizetéskor kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a számlaszámot

- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet értelmében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ezért e-mail
címének aktualizálása szükséges

- tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része átutalással, bankkártyával vagy készpénzben fizeti költségeit,
csekket a továbbiakban csak kérésre küldünk
[1] A MÉK Küldöttgyűlése 193 igen, 16 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetést azzal,
hogy ennek részeként a 2019. évi tagdíjat 60.000,- Forintban állapította meg.
A tagdíjemelés oka elsősorban, hogy a kamarai tagdíj nem emelkedett 2015. óta, miközben a kamarák működési
költségei növekedtek. Másrészről a területi kamarák szakmai munkájának, szakmai programjainak bővítéséhez
további forrásra van szükség, továbbá a MÉK által vállalt szakmai feladatok jelentősen növekednek annak érdekében,
hogy minél szélesebb körű szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

[2] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2019. január 15 -–ig írásbeli nyilatkozatot tesz,
hogy 2018. évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett. A tagdíjfizetés szempontjából kamarai
tagsághoz kötött tevékenységnek minősül a tervezői, szakértői tevékenység, kamarai tagsághoz kötött tervpályázati
és tervtanácsi részvétel.

[3] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag a MÉK hatósági névjegyzéki nyilvántartásában érvényes
tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy szünetelteti azt. Szüneteltetés esetén, a kedvezmény
annak időtartamára vonatkozik, aktív időszakra a teljes tagdíj időarányos része fizetendő.

[4] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag a MÉK hatósági névjegyzéki nyilvántartásában érvényes
tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy szünetelteti azt, azonban felelős műszaki vezetői, vagy építési
műszaki ellenőri, vagy energetikai tanúsítói jogosultsága aktív. A kedvezmény a tervezői, ill. szakértői jogosultság
szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

[5] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a kamarai tag 2019. január 15 –-ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy Építész
Kamarai tagsága mellett a Mérnöki Kamarának is aktív tagja.

[6] A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a nyugdíjas tag 2019. január 15 -–ig írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy lemond
aktív kamarai tagságáról és minden szakmagyakorlási jogosultságáról. A tiszteletbeli tagsághoz nem kötődnek az aktív
kamarai tagsághoz egyébként kapcsolódó jogok és kötelezettségek. A tiszteletbeli tagi státuszt egyszer kell kérvényezni,
évente nem szükséges ismételni.

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015