Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Tájékoztató 2019. január 24.

Tisztelt Szakmagyakorló!


A 2018. évben befizetett tagdíjról szóló számlát elektronikus formában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak megfelelően tavalyi évben megküldtük Önnek.

A befizetett tagdíjról szóló adóigazolást postán megküldjük az érintetteknek.

Az alábbi táblázat segítséget nyújt a befizetett tagdíj adótörvény szerinti elszámolhatóságához.


I. SZJA törvény alapján adózók (határidő: 2019.05.20.)

II. Társasági és osztalékadó törvény alapján adózók (határidő: 2019.05.31)

 

Feljegyzés

2012. január 1 -től új jogintézmény jött létre a bejelentett immateriális jószág fogalmának bevezetésével. A jogdíjbevételre jogosító szellemi termék, vagyoni értékű jog szerzését 60 napon belül lehet bejelenteni az adóhatóságnak. Abban az esetben, ha az adózó legalább egy évig az eszközei között tartja nyilván a bejelentett immateriális javakat, akkor az azok értékesítésével, kivezetésével realizált nyereséggel csökkentheti az adózás előtti eredményt, illetve veszteség esetén adózás előtti eredménynövelési kötelezettsége keletkezik (a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 5/a, 7. § (1) e. és 8.§ (1) n. pontjai alapján).

A TAO törvény 4.§ 20. pontja 2016. július 1. hatállyal jelentősen csökkentette a jogdíjakra vonatkozó kedvezményeket, így nem jár már kedvezmény a szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó, védett teljesítmény értékesítésével elért bevétel után.
Eddig adóalap csökkentő tételként ennek egy részét figyelembe lehetett venni.


Budapest, 2019. január 25.

összeállította: Gálné Szőke Ágnes a BÉK könyvelője

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015