Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Névjegyzéki díj 2019 2018. december 18.

T Á J É K O Z T A T Ó

2019. évi névjegyzéki díjról


A Magyar Építész Kamara 2018. november 30 -i Küldöttgyűlése határozatával[1] elfogadta a 2019. évi tagdíj mértékét,
amely alapján a Pénzügyi Szabályzat[2] szerint meghatározott éves nyilvántartási díj mértéke 30.000,- Ft.

A névjegyzéki díj fizetési kötelezettsége azon szakmagyakorlókat érinti, akik kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal
(MV, ME, TÉ, TR[3]), vagy szerzett jog alapján építész tervezői jogosultsággal, külön névjegyzéken szerepelnek, vagy
szüneteltetett kamarai tagságuk mellett ezen jogosultságukat aktívan tartják.


Fontos:

- a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzata szerint az éves nyilvántartási díjat „egy összegben kell megfizetni az adott év
március 31. napjáig

- számlaszám: K&H 10200902-32712786-00000000

- a befizetéshez 2019. február 28 -ig elektronikus számla készül, amely e-mailben kerül megküldésre, nyomtatott formában
csak külön kérésre, illetve e-mail címmel nem rendelkezőknek postázzuk

- a vevő neve és címe a 2018. évben kiadott utolsó nyilvántartási díj számla alapján kerül kitöltésre

- a számlázási adatok módosítása bármikor kérhető e-mailben vagy telefonon

- befizetéskor kérjük feltüntetni a kamarai nyilvántartási számot és a számlaszámot

- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet értelmében bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ezért e-mail címének
aktualizálása szükséges

- tekintettel arra, hogy tagjaink jelentős része átutalással, bankkártyával vagy készpénzben fizeti költségeit, csekket
a továbbiakban csak kérésre küldünk

 

[1] A MÉK Küldöttgyűlése 193 igen, 16 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett fogadta el a költségvetést azzal,
hogy ennek részeként a 2019. évi tagdíjat 60.000,- Forintban állapította meg.
A tagdíjemelés oka elsősorban, hogy a kamarai tagdíj nem emelkedett 2015. óta, miközben a kamarák működési
költségei növekedtek. Másrészről a területi kamarák szakmai munkájának, szakmai programjainak bővítéséhez
további forrásra van szükség, továbbá a MÉK által vállalt szakmai feladatok jelentősen növekednek annak érdekében,
hogy minél szélesebb körű szolgáltatásokat tudjon nyújtani.

[2] „4.6. Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj
(1) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díjfizetési kötelezettség a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező személy számára
a névjegyzék bejegyzésére vonatkozó határozat, illetve a szolgáltatás bejelentése tudomásulvételének jogerőre
emelkedésével kezdődik a (3) bekezdés figyelembevételével, és mindaddig fennáll, amíg a névjegyzéki bejegyzés
jogerősen meg nem szűnik.
(2) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a mindenkori tagdíj
50%-a (ezer forintra kerekítve) személyenként, amelyet egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.
(3) Mentesül az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetése alól a névjegyzéki eljárásban az Étv. 58. § (3) a) pontja
szerinti igazgatási-szolgáltatási díjat először fizető személy a névjegyzéki bejegyzése évében, továbbá a tárgyévben
önkéntes szolgáltatási díjat fizető személy.
(4) Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj megfizetésének elmaradása esetére a jogszabályban meghatározott
jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Amennyiben a nyilvántartás lemondással vagy díjtartozás miatti törléssel szűnik meg,
úgy ismételt bejegyzés, illetve szolgáltatás bejelentés esetén a hátralékos díjat a szakmagyakorló köteles megfizetni.
A meg nem fizetett nyilvántartási díj után a területi kamara alapszabályában meghatározott mértékű késedelmi díjat számíthat
fel, amelynek mértéke az éves nyilvántartási díj legfeljebb 50%-a lehet. A késedelmi díj a területi kamara bevételét képezi,
amely azt az azzal kapcsolatos adminisztrációs költségeinek fedezetére használhatja fel.”

[3] más Területi Kamara aktív tagja, a TR jogosultsághoz kapcsolódó nyilvántartási díj fizetése alól mentesül

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015