Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Pályázati felhívás 2018. szeptember 7.

Pályázati felhívás

A Summa Artium, a Budapest folyóirat kiadója a Magyar Építőművészek Szövetségével és az epiteszforum.hu portállal együttműködésben az alábbi pályázatot hirdeti meg.

Pályázati felhívás

Budapest 2000 után

Építészeti témájú publicisztikai pályázat 2000 után épült vagy megújult budapesti épületekről

A pályázat célja:
A XXI. századi Budapest kortárs építészetének, épített környezetének, urbanisztikai fejlődésének nyomon követése, szakmailag értékes megoldások, fejlődési trendek bemutatása és minél szélesebb körű megismertetése a Budapest folyóirat olvasóival és szélesebb közönséggel. Az építészettel kapcsolatos íráskészség és látásmód fejlődésének elősegítése a fiatalabb generáció körében.

Pályázati kiírás:
Magyar nyelvű építészeti cikk írása valamely 2000 után épült vagy megújult budapesti épületről, épületegyüttesről, térről, városrészről. A cikk műfaja lehet riport, interjú, esszé, építészet kritika. Az írás terjedelme 4000-8000 leütés min. 4 db, max. 10 db fotó illusztrációval. Olyan írásokat várunk, amelyek eddig még sehol nem jelentek meg.

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be:
18-30 év közötti természetes személy állampolgárságtól és lakóhelytől függetlenül.
Egy pályázó maximum három pályamunkával nevezhet.
A kiíró Summa Artium Nonprofit Kft. és szervező-, együttműködő partnereinek dolgozói, tisztségviselői, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

A pályamunkák beadásának feltételei:
A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat, még nem publikált írással. Szintén kizáró feltétel, ha az írás megjelenés alatt áll. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. Ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a helyezést érvénytelenítjük, és a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.
A pályázó a regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével kijelenti, hogy a pályamunka saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka és fényképek nem sértik más szerzői jogát.
A pályaműben tilos bármilyen, a pályázóra utaló jel feltüntetése. Ennek be nem tartása a pályamű automatikus kizárásával jár.

A pályaművek beadása:
E-mailen a budapestfolyoirat@summa-artium.hu címre kérjük elküldeni jeligével ellátott a cikket.
Külön kérjük a regisztrációs lapot is kitöltve megküldeni.
Ha egy pályázó több versenyművel pályázik, akkor az egyes alkotásokat külön-külön kell regisztrálni ugyanazon jelige sorszámozott változataival.
A pályaművek beérkezéséről minden pályázót e-mailben értesítünk!
Kérdéseket a pályázattal kapcsolatosan a budapestfolyoirat@summa-artium.hu e-mail címen lehet feltenni.

Részvételi díj:
A részvétel ingyenes.

Határidők:
2018. november 15. 12.00 óra
A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

Zsűrizés, értékelés:
A határidőre beérkező pályaműveket szakmai zsűri értékeli, melynek tagjai az építészkultúra neves hazai szakértői, képviselői.
Bálint Imre DLA Ybl Miklós-díjas építész
Bojár Iván András főszerkesztő, epiteszforum.hu
Dr. Buza Péter főszerkesztő, Budapest folyóirat
Krizsán András DLA Ybl Miklós-díjas építész
Winkler Barnabás DLA Ybl Miklós-díjas építész
A pályaműveket a zsűri az általa meghatározott szempontok szerint rangsorolja. Ez a rangsor lesz a pályázat végleges eredménye.
A pályázat kiírója, a Summa Artium felhatalmazza a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján, tetszésük szerint válasszanak a pályaművek közül és ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

Díjak:
A pályázat első három helyezettje pénzdíjban részesül, a győztes pályaműveket a Budapest folyóiratban, az epiteszforum.hu és a Magyar Építőművészek Szövetsége kiadványaiban, elektronikus felületein megjelennek.
I. helyezett: 100.000 Ft
II. helyezett: 60.000 Ft
III. helyezett: 40.000 Ft
Különdíj: a Magyar Építőművészek Szövetsége részéről
A feltüntetett díjak nettó összegben értendők.

Díjátadás:
2018. december 14. Magyar Építőművészek Szövetsége székházában (Budapest, VIII., Ötpacsirta u. 2.)
A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
A pályázat kiírója jogosult a pályaműveket publikálni a Budapest folyóiratban, a Magyar Építőművészek Szövetsége, valamint az epiteszforum.hu nyomtatott és elektronikus kiadványaiban.
A pályázat benyújtója a pályázat kiírója számára kizárólagos és korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázók által megadott személyes adatokat, elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, és csak a pályázathoz kapcsolódóan használja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak változtatásának jogát fenntartja!

A pályázat kiírója:
Summa Artium Nonprofit Kft., a Budapest folyóirat kiadója (1054 Budapest, Honvéd u. 3., www.summa-artium.hu, www.budapestfolyoirat.hu)

Időrend:
Pályázat kiírása: 2018. szeptember 3.
Beadás határideje: 2018. november 15. 12.00 óra
A díjak átadása: 2018. december 14.

regisztrációs adatlap

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015