Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
MÉK
Pályázat 2018. augusztus 16.

ÚJ KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, mint Kiíró, meghívásos, előminősítéses nemzetközi tervpályázatot hirdet meg az Új Közlekedési Múzeum telephelyének Budapest X. kerületében, Kőbánya nagy múltú ipari negyedében, a Magyar Államvasutak egykori Északi Főműhelyének területén történő megvalósításához legmegfelelőbb komplex tervező vagy tervezőcsapat kiválasztása érdekében.


A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban (jelen tervpályázati kiírás és kérdés-válaszok együttesen) közzétett tervezési program alapján benyújtott pályaművek összehasonlítása, rangsorolása, annak érdekében, hogy a tervpályázatot követően, annak megvalósítására legalkalmasabb komplex tervező, vagy tervezőcsoport kerülhessen kiválasztásra, úgy, hogy a terület és a bemutatott múzeumi funkciók tervei innovatívan, magas urbanisztikai, építészeti és tájépítészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenően kiszolgáló módon készüljenek el.
A tervpályázat eredményeként kiválasztott terv(ek) tervező(i)vel Ajánlatkérő – erre vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos, a bírálóbizottság által a zárójelentésben erre javasolt első helyezett Pályázó felkérésével induló közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően - tervezési szerződést kíván kötni az Új Közlekedési Múzeum fejlesztési projekt tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.


A TERVEZÉSI FELADAT

Európa egyik legrégebbi közlekedési múzeumi gyűjteménye, a budapesti Közlekedési Múzeum – a Kormány 2011/2017 (XII. 22.) határozata által támogatva – új helyszínre, a 21. század követelményeinek megfelelő épületegyüttesbe költözhet. Az új épületegyüttes Budapest X. kerületében, Kőbányán, a volt Északi Járműjavító területén, vasúti barnamezős beruházásként valósulhat meg.
A fejlesztés főbb funkcionális elemei a kiállítótér és ahhoz kapcsolódó funkciók, a látogatható raktározási és restaurátor központ és a tudásközpont. A tervpályázat központi kérdése az Északi Járműjavító értékes, részben műemléki védettség alatt álló épületeinek magas színvonalon történő újrahasznosítása. A Törekvés Művelődési Ház nem képezi a tervezési feladat részét, azonban földszinti tereiben koncepcionális szinten elhelyezhetők a Múzeumhoz, illetve a vasúti megállóhoz kapcsolódó funkciók. A tervpályázat részét képezi a szabadterek, többek között egy szabadtéri kiállítótér kialakítására vonatkozó tájépítészeti javaslattétel, valamint a párhuzamos fejlesztésként megvalósuló vasúti megállóhely utasforgalmi létesítményeinek, közlekedő tereinek, kiszolgáló funkcióinak koncepcionális mélységű, ötletpályázat jellegű építészeti-tájépítészeti tervezése.
A Múzeum elkötelezett amellett, hogy az új helyszín intézményként és karakteres építészeti együttesként egyaránt meghatározó szerepet kapjon Budapest és Európa kulturális életében.

Tervezési időszak kezdete, Pályázók meghívása: 2018. szeptember 24.
Pályaművek beérkezésének határideje: 2019. január 21. 16:00
Eredményhirdetés: 2019. február 28.

A tervpályázat részletes ütemterve és a további határidők megtalálhatóak a tervpályázat honlapján: http://newtransportmuseum.hu/


DÍJAZÁS

Díjazásra rendelkezésre álló keret összesen (meghívási és pályázati díjak) 680.000,- EUR.
A meghívási díj az előminősítési szakaszban jelentkezett Pályázók közül kiválasztott, a keretszámnak megfelelő legfeljebb 15 Pályázót illeti meg. A meghívási díjra csak abban az esetben jogosult a Pályázó, ha a pályaművét a kiírásnak megfelelően benyújtotta.
A meghívási díj 30.000 EUR.
Az előzetes tervek szerint az első díj 80.000 eurónál nem nagyobb, a megvétel összege 20.000 eurónál nem kisebb.
A fenti összegek nettó díjak, a számlákon (egyéb számviteli bizonylaton) a nettó összeget és az adott időpontban az érintett pályázó vonatkozásában Magyarországon érvényes ÁFA szabályozás szerinti adótartalmat kell feltüntetni.

További információk a tervpályázat honlapján: http://newtransportmuseum.hu/

Forrás

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015