Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu

K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
Pályázat 2018. augusztus 1.

Budapest egyedülálló természeti, táji helyzetével harmóniában lévő épített örökség fenntartása és értékalapú fejlesztése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara közös,

nyilvános pályázatot hirdet

BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA 2018

elnyerésére.

 

LEBONYOLÍTÁS

A pályázat kiírója:
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Építész Kamara

A pályázat lebonyolítója:
Budapesti Építész Kamara

A pályázat informatikai hátterét biztosítja:
Lechner Tudásközpont


A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és
környezeti kultúra fejlődését. A pályázat kiemelt feladata, hogy elismerje és megismertesse a városképet formáló építészeti
alkotásokat, bemutassa az igényesen megtervezett és létrejött alkotásokban résztvevők példaértékű együttműködését a
további magas színvonalú, innovatív beruházások ösztönzése érdekében. Cél, hogy a Budapest Építészeti Nívódíja 2018
odaítélésével a legkiemelkedőbb alkotások megkapják a megérdemelt figyelmet és nyilvánosságot.


A JELÖLHETŐ ALKOTÁSOK KÖRE

A pályázaton olyan Budapest közigazgatási területén található alkotások vehetnek részt, amelyek Budapest építészeti arculatát
vagy egy városrész használatát, megjelenését javítják. Az alkotás lehet megvalósult új, illetve rehabilitált épület, építmény,
közterület, belső tér.


A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy, aki az épület megvalósításában felelős építész tervezőként, építtetőként vagy
tulajdonosként közreműködött (továbbiakban együtt pályázó).

A pályázatra csak olyan alkotással lehet jelentkezni, amelynek használatbavételi engedélye 2015. január 1. - 2017. december 31.
között vált jogerőssé vagy ebben az időszakban adták át (nem építési engedély köteles építmény esetén).

A pályázati anyagban társtervezőként csak az a tervező nevezhető meg, aki a tervezési folyamat időszakában érvényes tervezői
jogosultsággal rendelkezett. Egyéb, jogosultsággal nem rendelkező munkatárs a díjazás felosztásánál megjelölhető, illetve a
kiadványban feltüntethető.

Amennyiben a tervezési megbízást cég vállalta, úgy annak - legalább a pályázat benyújtásakor - érvényes cégregisztrációval kell
rendelkeznie a Magyar Építész Kamaránál (MÉK).


A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

A pályázat jellege: NYÍLT


A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályázat díjazására maximum bruttó 4.000.000,- Ft (azaz négymillió forint) áll rendelkezésre, azonban a Bírálóbizottság nem
köteles a teljes összeget felhasználni. Egy díj összege nem lehet kevesebb, mint bruttó 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint).


A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Elnök: 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros Önkormányzata, humán főpolgármester-helyettes

Tagok:
Mártonffy Miklós főépítész, Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály, főosztályvezető
Csapó Balázs építész, Budapesti Építész Kamara, elnök
Csomay Zsófia Prima-díjas, Ybl Miklós-díjas belsőépítész
Kovács Csaba Ybl Miklós-díjas építész, MOME Építészeti Intézet, mb. intézetigazgató
Aczél Gábor DLA, Ybl Miklós-díjas építész
Z. Halmágyi Judit Pro Architectura díjas építész


A részletes kiírás és mellékletei regisztrációt követően letölthetők a pályázat hivatalos http://bpnivodij.hu/ weboldaláról.

 

 

 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015