Budapesti Építész Kamara 1088 Budapest Ötpacsirta u. 2. Tel.: 318-2444, 338-2775 Fax: -
  e-mail: bek@bek.hu
K e r e s é s
 
 
F ó r u m
 
 
G a l é r i a
 
 
A l k o t á s ok
 
 
S a j t ó l á d a
 
 
K é r d é s e k -
v á l a s z o k
 
 
H o n l a p -
t é r k é p
 
Budapesti Építészkamara Facbook oldala
F r i s s    h í r e k H í r l e v e l e k H í r a r c h í v u m H a n g a n y a g o k
Adótanácsok Jogi tanácsok Sajtófigyelő Állás keres-kínál
Titkárság
A Területi Küldöttgyűlésről 2018. május 4.

A FUGA Budapesti Építészeti Központban tartott Területi Küldöttgyűlés 59 fő küldött és 24 fő pótküldött részvételével
2018. április 19 -én
sikeresen lezajlott.

A Területi Küldöttgyűlés vendége volt Dr. Hajnóczi Péter a MÉK elnöke és Petri Zsolt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
projekt- és fejlesztési igazgatója.

A köszöntőket követően, egy rövid előadás hangzott el, amelyen a BÉK grafikai arculatváltásának eddig elvégzett
előkészítői munkái bemutatására került sor.

A határozatképesség megállapítása után az érdemi munka következett.


A Küldöttek, a meghívóhoz csatolt tárgyalási anyagok szóbeli kiegészítését hallgathatták meg, majd kérédéseket 
tehettek fel az egyes témákhoz.


Az előterjesztett határozati javaslatokat az alábbiak szerint fogadták el.

 

1/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés levezető elnöknek egyértelmű, látható többséggel, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
Dr. Reith András küldöttet választja meg.


2/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés szavazatszámlálójának látható többséggel, 0 nem szavazattal és tartózkodás nélkül Lelkes
Ibolyát, Kapcsos Andrást, Kopasz Lászlót és Schőmer Dávidot választja meg.


3/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének látható többséggel, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett,
Domonkos Ádám és Szalay Tihamér küldötteket választja meg.


4/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés az előterjesztett Napirendet látható többséggel, 0 nem szavazattal és  tartózkodás nélkül
elfogadja.


5/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Alapszabályának előterjesztett módosítási javaslatát 73 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Az előterjesztés letölthető.

 

6/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2017. évi könyvvizsgálói jelentését, mérleggel és eredménylevezetéssel
alátámasztott költségvetési beszámolóját látható többséggel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.


7/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Felügyelő Bizottsága Elnökének beszámolóját látható többséggel,
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadja.


8/2018 BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottsága Elnökének beszámolóját látható
többséggel, ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodás mellett elfogadja.


9/2018. BÉK Kgy. határozat

A Területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara elnökének beszámolóját látható többséggel, ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodás mellett elfogadja.


10/2018. BÉK Kgy. határozat

A területi Küldöttgyűlés a Budapesti Építész Kamara 2018. évi költségvetés-tervezetét látható többséggel, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály és a 2018. évi Költségvetés letölthető.

 


 
Magyar Építész Kamara honlapja FUGA Budapesti Építészeti Központ epiteszforum.hu Építész Továbbképző BÉK Nívódíja 2018 BÉK Nívódíja 2017 BÉK Nívódíja 2016 BÉK Nívódíja 2015